MISI UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN

Dasar Privasi Norwex

MIKROFIBER PREMIUM & PRODUK PENCUCI LESTARI

Norwex Group - Dasar Privasi Singapura

Standard privasi kami

Kemas Kini Terakhir: [1 Julai 2021]

Kumpulan Norwex ("kami") menghormati dan komited untuk melindungi privasi anda melalui pematuhan kami terhadap dasar ini.

Dasar ini (bersama dengan syarat penggunaan kami dan sebarang dokumen lain yang dirujuk di dalamnya) menerangkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan dalam laman web kami www.norwex.sg, aplikasi mudah alih Norwex dan mana-mana laman web lain di mana kami siarkan pautan langsung kepada dasar ini ("Platform" kami) dan bagaimana maklumat tersebut boleh digunakan atau didedahkan oleh kami. Kami mematuhi peraturan Akta Perlindungan Data Peribadi Singapura 2012 (No. 26 daripada 2012) (“PDPA”), serta peraturan, piawaian dan garis panduan yang terpakai baginya.

Dasar ini tidak terpakai bagi maklumat yang dikumpulkan, digunakan atau didedahkan di mana-mana laman web pihak ketiga atau oleh mana-mana aplikasi pihak ketiga yang mungkin menghubungkan atau dapat diakses daripada Laman Web. Kami memaklumkan kepada anda mengenai aplikasi pihak ketiga yang mungkin aktif dalam laman web kami, sila lihat 4.b di bawah ("aplikasi pihak ketiga").

Sila baca yang berikut dengan teliti untuk memahami dasar dan amalan kami mengenai maklumat peribadi anda dan bagaimana kami akan mengendalikannya. Dengan menggunakan atau mengakses laman web kami, anda bersetuju dengan dasar privasi ini. Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa dan penggunaan laman web anda yang berterusan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut. Oleh itu, sila semak polisi ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini.

1. Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun

Laman Web kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tidak boleh memberikan sebarang maklumat peribadi dalam Laman Web ini. Kami tidak mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dengan sengaja. Sekiranya anda berumur di bawah 13 tahun, jangan mendaftar di Laman Web, membuat pembelian melalui Laman Web atau menghantar maklumat mengenai diri anda kepada kami. Sekiranya kami mengetahui bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin mempunyai sebarang maklumat daripada atau mengenai kanak-kanak di bawah 13 tahun, sila hubungi kami di sg-info@norwex.com.

2. Maklumat yang kami kumpul mengenai anda

a. Maklumat berkaitan penggunaan Internet

Secara amnya, kami mengumpulkan nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, pekerjaan, nombor kad pengenalan, maklumat kewangan dan maklumat lain mengenai anda untuk membolehkan kami menilai keperluan anda berkaitan dengan aktiviti perniagaan anda sebagai pengedar bebas produk Norwex atau pekerjaan dengan Norwex dan membantu kami dalam menjalankan perniagaan kami secara umum.

aa. Alamat IP

Kami mengumpulkan maklumat kunjungan anda ke Laman Web kami. Kami hanya mengumpulkan maklumat agregat, contohnya, data trafik, log dan data komunikasi lain. Maklumat yang kami kumpulkan melibatkan sumber yang anda akses, maklumat mengenai komputer dan sambungan internet anda, termasuk alamat IP, sistem operasi dan jenis pelayar anda.

bb. Kuki

Kuki adalah fail kecil yang disimpan dalam pelayar atau cakera keras komputer anda. Penggunaan kuki membantu kami untuk meningkatkan Laman Web kami dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih disuaikan dengan memungkinkan kami untuk: menganggarkan saiz dan corak penggunaan pengunjung kami, menyimpan maklumat mengenai pilihan anda, membolehkan kami menyesuaikan Laman Web kami mengikut minat individu, mencepatkan carian anda dan mengenali anda apabila anda kembali ke Laman Web kami.

Sekiranya kami telah memaklumkan kepada anda mengenai fungsi kuki dan anda mendaftar dengan kami atau anda terus menggunakan Laman Web kami, ini bermakna anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.

Anda boleh menolak untuk menerima kuki dengan mengaktifkan tetapan yang sesuai pada pelayar anda. Walau bagaimanapun, sekiranya anda memilih tetapan ini, anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian tertentu dalam Laman Web kami. Melainkan anda telah menyesuaikan tetapan pelayar anda supaya ia menolak kuki, sistem kami akan mengeluarkan kuki apabila anda menghalakan pelayar anda ke Laman Web kami.

Kami berusaha untuk memberi anda pilihan mengenai maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.

cc. Suar Web

Suar web (juga dikenal sebagai tanda piksel) adalah gambar elektronik, yang terkandung dalam Laman Web yang membolehkan kami menghitung pengguna yang telah mengunjungi laman tersebut dan untuk statistik Laman Web lain yang berkaitan (contohnya, merekodkan populariti kandungan Laman Web tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan). Suar web tidak digunakan untuk mengakses maklumat peribadi anda dalam Laman Web dan hanya digunakan untuk mengumpul statistik agregat mengenai penggunaan Laman Web.

b. Maklumat yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan kami

Kami mungkin mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat berikut yang anda berikan kepada kami:

Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang dalam Laman Web kami. Ini termasuk maklumat yang diberikan semasa mendaftar untuk menggunakan Laman Web kami, melanggan perkhidmatan kami, menghantar bahan atau meminta perkhidmatan atau maklumat lanjut. Kami juga mungkin meminta anda memberikan maklumat semasa anda menyertai pertandingan atau promosi yang ditaja oleh kami, dan apabila anda melaporkan masalah dengan Laman Web kami;

Rekod dan salinan surat-menyurat anda (termasuk alamat e-mel), jika anda menghubungi kami.

Maklum balas anda terhadap tinjauan yang mungkin kami minta anda lengkapkan untuk tujuan penyelidikan.

Butiran transaksi yang anda lakukan melalui Laman Web kami dan melengkapkan pesanan anda. Anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat kewangan sebelum membuat pesanan melalui Laman Web kami.

Sekiranya anda mempunyai hubungan peribadi atau perniagaan dengan Norwex, anda berhak mengehadkan jenis data peribadi yang kami simpan, proses, dan/atau hantar. Harap maklum jika anda mengehadkan jenis data peribadi, maka ini boleh mengakibatkan ketidakmampuan untuk memproses data anda sepenuhnya dan menyediakan produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan.

3. Kegunaan kami sendiri berdasarkan maklumat

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda atau yang anda berikan kepada kami, termasuk sebarang maklumat peribadi, dengan cara berikut:

a. Maklumat berkaitan penggunaan internet (Alamat IP, Kuki, Suar Web)

Untuk menerbitkan Laman Web kami dan kandungannya dengan cara yang sesuai dan berkesan untuk anda dan komputer anda, melainkan jika anda menolak sekiranya kuki digunakan.

Untuk memberi anda maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami.

Untuk tujuan pentadbiran sistem dan melaporkan maklumat agregat bukan peribadi kepada pengiklan kami.

b. Maklumat yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan kami

Untuk melaksanakan tanggungjawab kontrak kami, memproses dan melaksanakan hak kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami.

Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian.

c. Tujuan pemasaran dan promosi

Kami akan menggunakan data anda untuk tujuan pemasaran dan promosi dalam kes aa. dan bb. berikut sahaja:

aa. Keizinan pilihan

Kami akan menggunakan data anda untuk aktiviti pemasaran langsung di mana anda telah memberikan keizinan pilihan berdasarkan maklumat (bermaksud anda telah memberi kami keizinan yang jelas dan dimaklumkan untuk menerima maklumat promosi melalui e-mel dan SMS).

bb. Pelanggan sedia ada

Sekiranya anda adalah pelanggan sedia ada, kami akan menghantar e-mel dan/atau SMS kepada anda untuk pengiklanan langsung mengenai barang atau perkhidmatan kami yang serupa sekiranya kami telah memperoleh data e-mel dan/atau SMS anda berkaitan dengan penjualan barang atau perkhidmatan, dan anda tidak membantah penggunaan ini.

Anda akan dimaklumkan dengan jelas dan tegas, apabila alamat e-mel direkodkan dan setiap kali ia digunakan, bahawa anda boleh membantah penggunaan tersebut pada bila-bila masa, tanpa kos yang timbul daripadanya, selain daripada kos penghantaran mengikut kadar asas.

cc. Prosedur penyisihan/menarik langganan 

Anda juga boleh memilih untuk tidak menerima maklumat e-mel daripada kami selain daripada e-mel yang memaklumkan kepada anda mengenai pendaftaran pengguna yang telah lengkap, pembetulan data pengguna, atau perubahan kata laluan dengan mengirimkan e-mel yang menyatakan permintaan anda kepada sg-info@norwex.com.

Sekiranya kami telah menghantar e-mel promosi kepada anda, anda boleh menghantar kembali e-mel kepada kami yang meminta dikeluarkan daripada senarai pengedaran e-mel yang akan datang. Permintaan menghentikan langganan tersebut akan dipenuhi dalam masa kurang daripada sepuluh (10) hari bekerja daripada tarikh permintaan tersebut dan data anda akan dipadamkan. Penyisihan ini tidak terpakai untuk maklumat yang diberikan kepada Norwex sebagai hasil muat turun atau pembelian produk, pendaftaran waranti, pengalaman perkhidmatan produk atau transaksi lain.

d. Data peribadi sensitif 

Sebarang pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi sensitif (seperti data kesihatan, kepercayaan agama, dan pendapat politik) akan memerlukan keizinan anda.

4. Pendedahan maklumat anda kepada pihak ketiga

a. Data pihak ketiga/pelanggan

aa. Penerima data

Kami hanya mendedahkan maklumat peribadi yang anda berikan melalui Laman Web ini

 • jika perlu untuk memenuhi kewajipan kontrak; atau
 • jika anda telah memberikan keizinan anda kepada pihak ketiga berikut:
 • Kepada ahli kumpulan kami - syarikat pemegangan dan anak-anak syarikatnya serta sekutunya; dan
 • Kontraktor langsung dan penyedia perkhidmatan yang kami gunakan untuk menyokong perniagaan kami.

Pihak ketiga tersebut mungkin berada di luar Singapura yang mungkin tidak menjamin tahap perlindungan yang sama untuk maklumat peribadi seperti di negara anda bermastatutin. Dengan menggunakan Laman web ini, anda memberikan keizinan anda untuk memproses data peribadi anda menurut Dasar Privasi ini.

Sekiranya penggabungan, pemerolehan, atau sebarang bentuk penjualan sebahagian atau semua aset Norwex (sama ada bakal berlaku atau sebenar), dalam hal ini maklumat peribadi yang dipegang oleh Norwex mengenai pelanggannya akan menjadi antara aset yang didedahkan dan dipindahkan kepada (bakal) pembeli.

Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga sejauh mana ia dibenarkan di bawah PDPA, peraturannya dan garis panduan yang terpakai.

bb. Standard pindahan

Di mana kita menugaskan kontraktor pihak ketiga untuk memberikan perkhidmatan bagi pihak kita dan menurut arahan kita, maka, sebagai tambahan kepada perjanjian perkhidmatan yang meliputi pekerjaan yang akan dilaksanakan, perjanjian tersebut juga akan merujuk kepada kewajipan kontraktor sebagai pihak yang ditugaskan untuk memproses data. Kewajipan ini hendaklah menetapkan arahan pelanggan mengenai jenis dan cara pemprosesan data peribadi, tujuan pemprosesan dan langkah-langkah teknikal, pentadbiran, fizikal dan organisasi yang diperlukan untuk perlindungan data bagi memastikan bahawa standard dasar data kami adalah terpakai kepada pihak ketiga juga.

Kontraktor tidak akan dibenarkan menggunakan data peribadi (yang diamanahkan kepadanya untuk melaksanakan pesanan) untuk tujuan pemprosesan sendiri atau pihak ketiga.

Langkah-langkah hendaklah diambil untuk memastikan bahawa data ini dihantar dengan betul. Keperluan privasi data dan keselamatan data yang sesuai hendaklah dipersetujui dengan penerima sebelum data dihantar.

b. Aplikasi / Pengiklanan Pihak Ketiga 

Aplikasi pihak ketiga boleh didapati melalui laman web. Pemilik aplikasi ini ("Pemilik Pihak Ketiga") mungkin mengumpulkan maklumat peribadi daripada anda dan mungkin mempunyai polisi dan amalan mereka sendiri. Kami akan memaklumkan kepada anda mengenai aplikasi tersebut, tetapi kami tidak bertanggungjawab terhadap dasar atau amalan Pemilik Pihak Ketiga atau bagaimana mereka atau aplikasi mereka menggunakan maklumat peribadi anda. Pemilik Pihak Ketiga ini mungkin mempunyai syarat perkhidmatan, dasar privasi atau dasar mereka sendiri yang lain dan meminta anda untuk menyetujuinya. Anda harus menyemak sebarang dasar yang tersedia sebelum menyerahkan maklumat peribadi kepada aplikasi pihak ketiga.

Aplikasi pihak ketiga berikut tersedia melalui atau akan digunakan dalam laman web kami:

aa. Google Analytics

Laman web kami menggunakan Google Analytics, sebuah perkhidmatan analisis web yang disediakan oleh Google, Inc. (“Google”). Google Analytics menggunakan "kuki", yang merupakan fail teks yang diletakkan dalam komputer anda, untuk membantu laman web menganalisis bagaimana pengguna menggunakan laman web tersebut. Maklumat yang dihasilkan oleh kuki mengenai penggunaan laman web oleh anda (termasuk alamat IP anda) akan dihantar kepada dan disimpan oleh Google dalam pelayan di Amerika Syarikat.

Google akan menggunakan maklumat ini bagi pihak kami untuk tujuan menilai penggunaan laman web anda, mengumpulkan laporan aktiviti laman web untuk pengendali laman web dan menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan aktiviti laman web dan penggunaan internet. Google juga boleh memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga jika diminta untuk berbuat demikian oleh undang-undang, atau di mana pihak ketiga tersebut memproses maklumat tersebut bagi pihak Google. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda dengan sebarang data lain yang dimiliki oleh Google.

Anda boleh menolak penggunaan data anda menggunakan pemalam pelayar yang disediakan oleh Google mengikuti pautan ini:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Anda juga boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang sesuai pada pelayar anda. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa jika anda berbuat demikian, anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi penuh laman web kami.

Anda juga boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang sesuai pada pelayar anda. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa jika anda berbuat demikian, anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi penuh laman web kami.

Maklumat lanjut mengenai terma privasi google boleh didapati di marketingplatform.google.com/about.

5. Senario di mana keizinan tidak perlu diperoleh atau keizinan dianggap telah diperolehi

Selain mendapatkan keizinan anda terhadap polisi ini, kami mungkin mempunyai hak tambahan dari segi undang-undang untuk mengumpulkan, menggunakan, memproses atau mendedahkan maklumat peribadi anda:

Di mana keizinan anda tidak diperlukan

 1. untuk memperbaiki, meningkatkan atau membangunkan perkhidmatan baru yang dapat diberikan kepada anda;
 2. memperbaiki, meningkatkan atau membangunkan kaedah atau proses baru untuk operasi perniagaan kami berkenaan dengan perkhidmatan kami;
 3. belajar atau memahami tingkah laku dan pilihan anda; atau
 4. mengenal pasti perkhidmatan yang mungkin sesuai untuk anda, atau mengkhususkan atau menyesuaikan sebarang perkhidmatan tersebut untuk anda.

Di mana keizinan dianggap telah diperoleh daripada anda

 1. sekiranya kami telah memberitahu anda mengenai niat kami dan tujuan kami mengumpulkan, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda, dan anda tidak mengambil sebarang tindakan untuk tidak memilih pengumpulan, penggunaan atau pendedahan tersebut dalam jangka masa yang dinyatakan;
 2. sekiranya perlu bagi kami untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga yang lain (termasuk secara asas hiliran) supaya kami dapat melaksanakan kewajipan kami kepada anda; atau
 3. di mana anda secara sukarela memberikan maklumat peribadi anda kepada kami.

6. Keselamatan Data

a. Standard keselamatan Data

Kami telah melaksanakan langkah-langkah yang direka untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan yang tidak disengajakan dan daripada akses, penggunaan, perubahan dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan dalam pelayan yang selamat dan dilindungi oleh tembok api (firewall). Semua transaksi pembayaran yang anda buat melalui laman web kami adalah tersulit menggunakan teknologi SSL.

Keselamatan maklumat anda juga bergantung kepada anda. Apabila kami telah memberi anda (atau apabila anda telah memilih) kata laluan untuk akses kepada bahagian tertentu dalam Laman Web kami, anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan tersebut. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi kata laluan anda dengan sesiapa sahaja. Kami menggesa anda untuk berhati-hati memberikan maklumat di ruang awam dalam Laman Web seperti papan pesanan. Maklumat yang anda kongsi di ruang awam mungkin dilihat oleh mana-mana pengguna Laman Web.

b. Penghantaran melalui Internet

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet adalah tidak selamat sepenuhnya. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke Laman Web kami; sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan.

c. Sumbangan Pengguna Anda

Anda bertanggungjawab atas setiap kandungan, termasuk maklumat peribadi, yang anda sumbangkan untuk dihantar, diterbitkan atau dipaparkan dalam Laman Web, atau dihantar kepada pengguna lain Laman Web (secara kolektif, "Sumbangan Pengguna"). Sumbangan Pengguna anda disiarkan dan dihantar kepada pengguna lain Laman Web atas risiko anda sendiri. Walaupun kami mengehadkan akses ke laman tertentu, anda boleh menetapkan tetapan privasi tertentu untuk maklumat tersebut dengan mendaftar masuk ke profil akaun anda, harap maklum bahawa tiada langkah-langkah keselamatan yang sempurna atau tidak dapat ditembusi. Selain itu, kami tidak dapat mengawal tindakan pengguna lain laman web yang anda mungkin pilih untuk berkongsi Sumbangan Pengguna anda; oleh itu, kami tidak dapat menjamin siapa yang akan melihat Sumbangan Pengguna anda. Kami tidak bertanggungjawab atas pencegahan oleh pihak ketiga terhadap sebarang tetapan privasi atau langkah keselamatan yang terdapat di Laman Web. Anda memahami dan mengakui bahawa, walaupun selepas penyingkiran, salinan Sumbangan Pengguna anda tetap dapat dilihat di laman cache dan arkib, atau mungkin telah disalin atau disimpan oleh pengguna lain Laman Web. Akses dan penggunaan maklumat yang betul yang disediakan dalam Laman Web, termasuk Sumbangan Pengguna, adalah ditadbir oleh Dasar Privasi ini dan Syarat Penggunaan kami. Pelanggaran yang diketahui atau disyaki harus dilaporkan kepada sg-info@norwex.com.

7. Hak Anda

Anda berhak atas akses kepada data anda seperti berikut:

a. Akses melalui profil akaun

Anda boleh menyemak dan mengemas kini maklumat peribadi anda dengan mendaftar masuk ke Laman Web dan mengunjungi laman profil akaun anda dan membuat perubahan. Sekiranya anda terlupa kata laluan anda, setelah anda cuba mendaftar dan gagal, anda boleh klik pautan "Lupa kata laluan anda?" untuk mencapai laman di mana terdapat pautan yang anda boleh menghantar alamat e-mel anda.

b. Hubungi kami

Anda boleh mengakses, mengubah, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi yang anda telah berikan dan langganan atau pilihan anda mengenai maklumat yang anda terima daripada kami dengan menghubungi kami menggunakan maklumat yang terdapat di bahagian Maklumat Hubungan (9) dalam dasar privasi ini. Kami akan melaksanakan perubahan atau permintaan pemadaman yang diminta secepat mungkin.

8. Perubahan pada dasar privasi kami

Adalah menjadi polisi kami untuk menghantar sebarang perubahan yang kami lakukan pada dasar privasi kami di laman ini. Adalah tanggungjawab anda untuk mengunjungi laman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak sebarang perubahan. Penggunaan laman web atau perkhidmatan kami yang berterusan oleh anda akan dianggap sebagai keizinan anda terhadap perubahan tersebut. Tarikh semakan terakhir dasar privasi dicatat pada bahagian atas laman.

9. Maklumat Hubungan

Anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan mengenai dasar privasi kami. Sila hubungi kami di talian berikut:

Jabatan: Consultant Care 

Nombor Telefon: +65-800-852-6863

Alamat emel: sg-info@norwex.com

Atau melalui surat biasa di alamat pejabat kami:

Norwex Singapore Pte. Ltd. (202018755W)

Level 08-09, The Metropolis Tower 2,

11 North Buona Vista Drive,

Singapore 138589.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram